JAARMAGAZINE 2020

Over ons

Bij de Rooyse Wissel behandelen en verplegen we patiënten met ernstige psychiatrische problematieken. Dat doen we op basis van wederzijds vertrouwen. We hanteren een open manier van werken die ertoe bijdraagt dat patiënten op een veilige en verantwoorde manier terug kunnen keren in de samenleving. Daarbij kiezen we niet altijd voor de gebaande paden, maar tonen we lef op onverwachte momenten. Altijd met respect voor patiënt, medewerker en externe partners. Samen kunnen we ons doel bereiken: een maatschappij die veiliger is.

Rooyse Wissel Klinisch behandelen

Rooyse Wissel Klinisch behandelen is een centrum voor forensische psychiatrie. We verplegen en behandelen patiënten met ernstige psychiatrische problematieken. Vaak hebben de patiënten een tbs-maatregel, soms een (andere) straf- of civielrechtelijke maatregel. Het doel van de behandeling is het risico op een (nieuw) ernstig delict te verminderen. Vaak hebben patiënten eerst een gevangenisstraf uitgezeten, voordat ze in onze kliniek worden opgenomen.

Rooyse Wissel Ambulant behandelen

Rooyse Wissel Ambulant behandelen is de nieuwe naam van FPP de Horst. Als iemand door psychische problemen met justitie in aanraking is geweest of dreigt te komen, kun je bij Ambulant behandelen terecht. Dat doen we in Limburg en delen van Brabant vanuit onze locaties in Blerick, Roermond, Maastricht en Helmond. Ons doel is problemen te verminderen en de controle terug te geven over gedrag en leven. De aanpak van Rooyse Wissel Ambulant behandelen is altijd op maat. Samen leren we iemand weer op eigen benen staan. Onze hulp is kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Behandeling vindt plaats op de poli, online of thuis.

Rooyse Wissel Wonen & Begeleiden

Bij Rooyse Wissel Wonen & begeleiden is het verblijf in de woonvoorziening gericht op het verbeteren en vergroten van de zelfredzaamheid, we helpen in het opbouwen van een eigen leven. Door een plaatsing in een woonvoorziening van de Rooyse Wissel bereidt de cliënt zich voor op het leven in de samenleving. Wij ondersteunen de cliënt om weer een zinvol bestaan op te bouwen. Centraal staat het vergroten van de maatschappelijke veiligheid door het helpen voorkomen van terugval in delictgedrag. Dit houdt in dat de begeleiding werkt aan het verminderen en onder controle houden van risico’s op recidive, door onder andere het uitvoeren van controles en het signaleren van risicosignalen.

Rooyse Wissel Werken & Leren

De Rooyse Wissel Werken & Leren begeleidt mensen op verschillende niveaus met complexe problematiek en een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Cliënten kunnen op verschillende locaties in de regio werkervaring opdoen, training volgen en ondersteuning krijgen om terug te keren op de arbeidsmarkt. Is iemand handig met hout? Of ligt zijn hart meer in het groen? Werken & Leren is actief in verschillende vakgebieden. We brengen de persoonlijke gegevens, schoolprestaties, het werkverleden, de wensen en mogelijkheden van de cliënt in kaart. Op basis daarvan gaat de cliënt van start in een van de vakgebieden.

Rooyse Wissel: onderdeel van VIGO

De Rooyse Wissel maakt onderdeel uit van VIGO. VIGO is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en ggz. Met een duurzaam en integraal aanbod bieden we jongeren en volwassenen weer perspectief op herstel en participatie in de samenleving. De kracht van VIGO is: in alle fasen van het leven, effectieve en betaalbare behandeling en begeleiding bieden, van begin tot eind. Voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek (ook in combinatie met strafbaar gedrag) of met opvoed- en ontwikkelingsvragen. Niet de aandoening, maar de mens staat bij VIGO centraal.

VIGO werkt in een groot gebied in Zuid- en Midden-Nederland en bestaat uit zeven dochterorganisaties: jeugdzorgorganisaties Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium, Pactum, Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon, de ggz-organisaties Vincent van Gogh en Centiv en de Rooyse Wissel. Iedere dochterorganisatie werkt zelfstandig in de eigen regio voor specifieke doelgroepen. Samen bieden we de best mogelijke zorg: persoonsgericht, in de eigen omgeving, met de cliënt zoveel mogelijk zelf in de regie.