2019 door de ogen van ...

2019 was voor Vincent van Gogh een bijzonder jaar. Niet in de laatste plaats door de bestuurlijke fusie met CONRISQ Groep, waarvan de naam in het voorjaar van 2020 veranderde in VIGO. Maar er waren meer wapenfeiten. Denk aan de doorstart van verslavingsinstelling Vincere en de overname van AltraCura, samen met Rubicon en Bijzonder Jeugdwerk. De directie van Vincent van Gogh en voorzitter van de Raad van Bestuur van VIGO blikken terug op ‘hun’ 2019.

Sander Wigchert & Batian Nieuwerth

directeuren Vincent van Gogh

Jolande Tijhuis

Voorzitter Raad van Bestuur VIGO

'Meer patiënten, de kortste wachttijden'

We kijken, halverwege de Leertuin-periode terug op een succesvol jaar waarin we zien dat onze visie en strategie het beoogde resultaat oplevert. Het lukt ons om de ggz toegankelijker te maken voor onze clienten. En met meer patiënten in behandeling dan voorheen, zijn we er het afgelopen jaar in geslaagd om landelijk de kortste wachttijden te realiseren. We gaan daarom steeds door met het ontwikkelen van veelbelovende nieuwe innovaties die de dienstverlening aan onze cliënten en de samenwerking met onze netwerkpartners weer verbeteren en de wachttijden verder verkorten. In dit jaardocument schetsen we graag enkele voorbeelden.

Fusie maakt zeven zusjes 'samen sterker'

Na maanden van intensieve voorbereiding en gesprekken met belangrijke stakeholders werd de bestuurlijke fusie tussen Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en VIGO per 1 mei 2019 een feit.