In verbinding

Mensen herstellen het beste in én met behulp van hun eigen omgeving. Met professionele, formele ondersteuning en informele steun van het eigen netwerk kunnen we dichtbij zorg verlenen. In 2019 investeerden we daarom vooral in de samenwerking met gemeenten, huisartsen, en andere zorgorganisaties. En vooral ook met de cliënt zelf, en het eigen netwerk rondom de cliënt. We delen onze kennis en doorbreken de schotten in de zorg met nieuwe initiatieven.

Cliënt in de regie

Mensen die te maken hebben met psychische problemen willen net als iedereen gewoon in hun eigen sociale omgeving kunnen functioneren. Dat kan met herstelgerichte zorg en ondersteuning die past bij hun zorgvraag en hun leefwereld. Bij Vincent van Gogh ondersteunen we mensen daarom vanuit de benadering van Positieve Gezondheid: we spreken hen aan op hun vermogen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Niet de ziekte of de aandoening, maar kwaliteit van leven staat centraal. De cliënt is onze partner en wij helpen hem de (soms ingewikkelde) keuzes te maken die het best passen bij zijn doelen. Door zelf de regie te houden kunnen zij het leven leiden dat ze graag willen.

Meer DOEN

Ieder mens is uniek. En daar stemmen wij onze zorg op af. In DOEN werken Vincent van Gogh, De Zorggroep en PSW samen en hebben zij hun kennis en expertise gebundeld voor mensen in de wijk die in het dagelijks leven op meerdere gebieden extra ondersteuning kunnen gebruiken, bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen.

In 2019 is het aantal DOEN-teams uitgebreid. Meerdere expertises (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, ouderenzorg en ggz) werken nu samen in een team. DOEN is operationeel in geheel Noord- en Midden-Limburg, met pilots in America, Blerick, Roermond en Venlo.

Balans hervinden in het Herstelhuis

Een veilige plek voor mensen die hun balans willen hervinden en tijdelijk ondersteuning zoeken. Dat is de gedachte achter het Herstelhuis, dat in 2019 haar deuren opende in Venray. Op deze plek kunnen mensen met psychische problemen die vastlopen in hun eigen leven, maximaal 14 dagen op adem komen. Het Herstelhuis is een initiatief van het Zelfregiecentrum; ervaringsdeskundigen bieden begeleiding. Waar nodig en gewenst, biedt Vincent van Gogh aanvullende expertise en professionele hulp.

Jeugdprofessional in de huisartsenpraktijk

De SOJ (Specialist Ondersteuning Jeugd), een jeugdprofessional van STERKR, brengt op laagdrempelige wijze de expertise rondom kind- en jeugdproblematiek in de eerstelijnszorg. Uit onderzoek en ervaringen op andere locaties blijkt dat de inzet van de SOJ in (of dichtbij) de huisartsenpraktijk zorgt voor een afname in escalatie en afname in verergering van het klachtenbeeld van patiënten (0-18 jaar). Ook vermindert de toeloop naar de specialistische ggz.

Pilot ‘Hendig’: beter samenwerken in jeugdhulpverlening

'Hendig' is er voor gezinnen en staat voor betere en simpelere samenwerking. Tussen gezinscoaches en ondersteuners, hulp- en zorgverleners, maar ook tussen gemeente en netwerkpartners. 'Hendig' veegt het ‘zorgdenken’ van tafel en normaliseert. We koppelen snel in goed overleg met het gezin de juiste hulpverlener aan de hulpvraag van ouders en hun kind(eren). Krachtig is dat we de administratieve rompslomp bij samenwerkingen stevig ingeperkt hebben. We kunnen daardoor snel vooruit, en dat is voor iedereen prettig. 'Hendig' is een samenwerking tussen de gemeente Peel en Maas en diverse organisaties voor op zorg, welzijn en opvoeding/ontwikkeling, waaronder HELDR, onze eigen organisatie voor jeugd-ggz.

Slimmer screenen op alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen

In samenwerking met het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelden wij in 2019 de ACS-screener, waarmee collega’s en andere professionals vroegtijdig een alcoholgerelateerde cognitieve stoornis (ACS) bij een cliënt kunnen opsporen.

Specialistische kennis delen

Vincent van Gogh fungeert steeds meer als een expertisecentrum dat kennis wil delen, wil leren van en met cliënten, collega’s en partners. Een paar voorbeelden:

  1. Binnen onze kennis- en behandelcentra (Centrum voor Korsakov en Neuropsychiatrie, het Centrum voor Angst & Dwang en het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP)) delen we digitaal kennis met externe verwijzers en behandelaren, en met de buitenpoli’s van het Centrum voor Neuropsychiatrie in academische ziekenhuizen, onder meer in Nijmegen en Rotterdam.
  2. We investeren en delen expertise in regionale netwerken. Vanaf 2020 ondersteunen we huisartsen met de nieuwe samenwerkings- en consultatietool 123Consultatie. We hebben met hen op- en afschalingsafspraken gemaakt om een betere doorstroming te realiseren.

Samen leren: Yucel & Mental Health First Aid

Kennis delen we graag in het netwerk. Zo zijn we in 2019 begonnen met het trainen van zowel onze eigen professionals als professionals van ketenpartners in het werken met Yucelmethode en de evidence-based cursus Mental Health First Aid.

Bij de Yucelmethode bouw je met gekleurde blokken een visuele weergave van je huidige en gewenste levenssituatie. De methode activeert mensen om vanuit eigen regie, kracht en wensen te bouwen aan herstel. De visie achter de methode is dat mensen eigenaar zijn van hun problemen én van hun herstelproces en dat zij in dit proces hun persoonlijke krachten, de kracht van hun familie en van hun netwerk gebruiken. In Mental Health First Aid (MHFA) leren we burgers, professionals en werkgevers eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen.

Cliënt in de regie met RACT

RACT (Resource Group Assertive Community Treatment) is een krachtige methodiek waarbij de client zelf de regie neemt over de eigen gezondheid met hulp van een ‘resource group’. Steeds meer zetten we deze community-aanpak in binnen de FACT-teams. Ieder mens heeft steun van anderen nodig, juist op de momenten dat het minder goed gaat. De cliënt stelt zelf zijn resourcegroep samen uit mensen die allemaal op de een of andere manier belangrijk voor hem of haar zijn. Dit kunnen familieleden, buren of vrienden zijn, maar ook ervaringsdeskundigen of hulpverleners. Binnen de groep werken alle leden gelijkwaardig aan doelen die de cliënt opstelt. De groepsleden volgen - naast de groepsbijeenkomsten – ook trainingen waarmee zij hun vaardigheden om de client te ondersteunen, vergroten. RACT is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het persoonlijk netwerk van de cliënt, de ggz en andere professionals.