Werken aan innovaties in de zorg

De zorg staat niet stil. En Vincent van Gogh evenmin. De beste ggz vraagt immers om innovatie. Slimme technologie, maatwerkoplossingen en nieuwe vormen van samenwerking. Daarom kijken we dag in, dag uit hoe zorg beter kan. In 2019 hebben we met PSYLAB nieuwe stappen gezet richting een goede, toegankelijke en betaalbare ggz.

PSYLAB voor zorginnovaties

Hoe kan de zorg aan mensen met psychische of psychiatrische klachten nog beter? In PSYLAB experimenteerden we afgelopen jaar met nieuwe en andere vormen van zorg. Bijvoorbeeld door de inzet van digitale en technologische middelen. Dan doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met huisartsen, andere maatschappelijke zorgaanbieders en het sociale netwerk van cliënten. Eignelijk kan iedereen met een goed, innovatief idee aankloppen bij PSYLAB. Ook in 2019 hebben we weer een aantal stappen gezet richting een goede, toegankelijke en betaalbare ggz.

Start van AMBIT

Het komt soms voor dat bij een cliënt geen enkele behandeling effect heeft. Hij of zij maakt crisis op crisis door, waardoor de machteloosheid bij cliënt en behandelaar groeit. Wat doe je dan als hulpverlener? De innovatie die we hiervoor in 2019 hebben ontwikkeld is AMBIT. AMBIT staat voor Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment.

In 2019 is het eerste AMBIT-team opgericht. Dit team professionals helpt cliënten die nergens meer terecht kunnen. Samen vormen zij een verbindende cirkel van steun rondom de cliënt. De eerste resultaten zijn zeer positief. Het teamm biedt passende, ambulante zorg voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis die zo instabiel of ontregeld zijn dat ze in het reguliere ambulante aanbod veelal buiten de boot vallen. AMBIT kijkt daarbij niet alleen naar de stoornis en de symptomen, maar ook naar levensdomeinen als wonen, werk en opleiding. De cliënt en diens directe omgeving en activiteiten staan centraal.

Het AMBIT-team richt zich in 2020 vooral op het ophalen van informatie bij interne en externe netwerkpartners. Daarmee kunnen ze een zo goed mogelijk behandelaanbod ontwikkelen.

EMDR-behandeling van trauma nog effectiever met virtual reality

Een effectieve behandeling van trauma is EMDR (Eye Movement Desensitization an Reprocessing). Tijdens de behandeling vertelt de patiënt aan de behandelaar hoe die zich de traumatische gebeurtenis herinnert. De behandelaar leidt de patiënt af, vaak met met vinger- of handbewegingen. Sinds 2019 heeft Vincent van Gogh de behandeling verrijkt met virtual reality. Hiermee komen patiënten in een virtuele wereld, waarin de zintuigen beter en meer nauwkeurig geprikkeld kunnen worden. Ook zijn de virtuele omgevingen en prikkels beter af te stemmen op de situatie van de patiënt.

Apps bieden grip door zelfinzicht

Afgelopen jaar zijn hebben we twee apps ontwikkeld die helpen met zelfmonitoring van de gemoedstoestand: Bipolair Zelfhulp en Crisis Zelfhulp. In 2020 zullen deze apps een vast onderdeel zijn van de behandeling, zelfzorg en nazorg binnen Vincent van Gogh. De apps zijn ontwikkeld samen met inhoudelijk professionals (psychiaters, SPV’ers, psychologen) en ervaringsdeskundigen.

Waarom deze apps? Beide apps kennen dezelfde opzet, maar een andere doelgroep. Ze zijn ontwikkeld met het doel om inzicht in de gemoedstoestand te bieden en terugval te voorkomen. Cliënten met een bipolaire stoornis krijgen vaak te maken met terugval: extreem hoge pieken (manie) of juist diepe dalen (depressie) in hun gemoedstoestand. Voorheen kregen ze een boekje om de eigen gemoedstoestand in te registreren, maar dat was ingewikkeld en raakte kwijt. De app biedt een geïntegreerd signaleringsplan dat (gestabiliseerde) cliënten met een bipolaire stoornis helpt om in de toekomst een crisis te voorkomen, en dat een betere kwaliteit van leven creëert. Ook voor deelnemers in de crisisvaardigheden cursus is een variant van deze app ontwikkeld, om terugval in een crisis te voorkomen.

Hoe werkt de app? De cliënt vult de app de eerste keer samen in met de behandelaar. Daarna werkt deze als zelfmonitoringsapp, ook als de behandeling is afgelopen. In de app kan een gebruiker naast de gemoedstoestand, ook gegevens invullen over medicijngebruik, eten, slapen, mediteren, bewegen. Via de app kan het signaleringsplan gedeeld worden.

Cliënt in het middelpunt bij Hotspot

In 2019 startten we met Hotspot. Het doel van Hotspot voor onze patiënten is om mee te doen in de samenleving en een zo gewoon mogelijk leven te leiden ondanks hun psychiatrische aandoening.

Patiënten worden vaak door verschillende personen en afdelingen benaderd en geholpen. De gemeente en de hulpverleners zijn vaak niet op de hoogte van elkaars hulp. Hotspot brengt mensen met een ernstige psychiatrische aandoening samen met hun ggz-hulpverlener én de gemeente. Samen werken ze aan herstel. In een regelmatig driehoeksgesprek worden de ambities, rolverdelingen, afspraken en de huidige situatie (rondom en) met de cliënt besproken. Samen met de cliënt kijken we naar mogelijkheden om actief mee te doen in de maatschappij. Het gaat erom wat de cliënt zelf wil en kan. Als alles helder is, kunnen we immers betere keuzes maken. Eigenlijk is Hotspot gewoon heel natuurlijk: een cliënt praat met twee betrokken instanties tegelijk over meedoen en het gewone leven. Dat is logisch!

Zelfregiecoach

Zelfregiecoaches helpen cliënten om tijdens en na een opname weer regie te krijgen over het eigen leven. Als ervaringsdeskundige weet een zelfregiecoach wat het is om te ‘leren leven’ met een psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek. De zelfregiecoach wordt sinds 2018 succesvol ingezet als aanvulling op de behandeling.

Beeldbellen

Het Centrum voor Angst- en Dwang biedt sinds 2018 exposuretherapie aan mensen met een ernstige angst- en dwangstoornis. Gebleken is dat de combinatie van klinische groepstherapie en een thuisbehandeling via beeldbellen (Skype) het effect van de behandeling vergroot en de opnameduur verkort. De behandeling is bovendien kosteneffectief.

KR8

KR8 is een programma waarmee onze zorgverleners mensen met een psychotische stoornis kunnen helpen om controle te krijgen over hun ziekte en hun leven, persoonlijke doelen te stellen en toe te werken naar herstel.

Verslavingszorg online

Seks-, game-, koop- of andere gedragsverslaving? Die kunnen we nu volledig online behandelen. Cliënten krijgen opdrachten en oefeningen en gaan met onze professionals in gesprek. Op het moment dat het hun uitkomt, op de plek waar zij zich prettig voelen. Onze online verslavingszorg was vanaf dag 1 een succes. Een groot aantal cliënten maakt inmiddels gebruik van deze laagdrempelige, effectieve manier van hulp.


“Is mijn gedrag of gebruik reden tot zorg? Is het verstandig hulp te zoeken?”

De online zelftests op vincentverslavingszorg.nl geven snel antwoord op deze vraag.

Master Mind

Bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kunnen cognitieve beperkingen de behandeling bemoeilijken. Ze zijn bijvoorbeeld snel afgeleid, verliezen vaak de rode draad en kunnen informatie moeilijk onthouden. Het verbeteren van de cognitieve vaardigheden van de cliënt maakt de weg vrij voor herstel. Master Mind is een praktische vorm van neuropsychotherapie waarmee cliënten hun cognitieve vaardigheden verbeteren. Het effect? Verbetering van het behandelresultaat en verkorting van de behandelduur. Vincent van Gogh is de enige specialistische ggz-zorgaanbieder die Master Mind structureel binnen de zorgprogramma’s aanbiedt en wetenschappelijk evalueert. Lees het ervaringsverhaal van Niels.


Benieuwd naar al onze zorginnovaties?