Maatschappelijk toezicht & medezeggenschap

Commissie van Toezicht

Als Commissie van Toezicht zijn we een onafhankelijk orgaan dat namens de Minister voor Rechtsbescherming maatschappelijk toezicht houdt op het reilen en zeilen binnen de Rooyse Wissel.

Ondernemingsraad

De OR heeft een inspirerend jaar achter de rug. We hebben een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.

Stichting patïentenvertrouwenspersoon

De patïentenvertrouwenspersoon (PVP) ondersteunt de patiënten bij het realiseren en handhaven van hun rechten.

Patiëntenraad

De patiëntenraad komt wekelijks bij elkaar en vergadert maandelijks met de directie.

Cliëntenraad

In 2019 is de cliëntenraad opgericht. Op dit moment heeft de cliëntenraad 3 leden.